ارثیه

 

ارثیه به آنچه که از فردی فوت شده به جای میماند. وبه بازماندگان و ورثه او انتقال میابد گفته میشود.ارثیه هم میتواند دارایی مثبت مانند ملک زمین ماشین پول و…. باشد ویا میتواند به صورت منفی مانند بدهی ودیون نیز باشد ارث بران نیز شامل سه طبقه : همسر وفرزندان وپدرa مادر /خواهر وبرادر یا برادر زاده وخواهر زاده/ عمو .عمه .خاله. دایی وفرزندان آنها.

نوشته‌ها

استثنائات ارث (حبوه )

استثنائات ارث (حبوه ) استثنائات ارث (حبوه ) : موضوعی که در این مقاله میخواهیم درباره آن به بحث وبررسی بپردازیم در خصوص یکی از استثنائات ارث به نام حبوه میباشد. اصل در مسئله ارث این است که تمام وارث در جمع اموال متوفی از ایشان ارث خواهند برد و این از واجبات الهی است […]

نمونه کارها