ارزش

 

 

ارزش در اصطلاح به معنی دانش و عقایدی است که انسان ها درباره ی خوبی و بدی وقایع زندگی دارند و افراد برای حفاظت از ارزش هایشان گاهی مواردی را زیر پا می گذارند

نوشته‌ها

وکیل مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده: امروزه یکی از مباحث مهم مالیاتی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده میباشد که مورد بحث حقوق دانان و اقتصاد دانان جامعه نیز هست . برای درک بهتر مالیات بر ارزش افزوده در نضام حقوقی و اقتصادی ایران ابتدا لازم است مفهوم مالیات بر ازرش افزوده را به خوبی درک کنیم […]