از بین بردن

نابود کردن و بی اثر کردن چیزی که حضور و موجودیت آن باعث ضرر فردی باشد و وی سعی در از بین بردن آن بکند. به هرکونه عملی که برای مخدوش کردن موضوع و یا شیء صورت بگیرد جزئی از عمل از بین بردن به حساب می آید.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی جعل

در خصوص مشاوره حقوقی جعل باید گفت اساساً جرم جعل به دو صورت جعل مادی و جعل معنوی یا همان جعل مفادی قابل تقسیم است مطابق قانون جعل و تزویر برابر یکدیگر و تحت یک عنوان مجرمانه به کار رفته است جعل با افعالی از قبیل اضافه کردن ، از بین بردن، پاک کردن و […]