استثمار جنسی

 

به معنی سواستفاده از اندام و یا احساسات بانوان برای پیشبرد اهداف یک سازمان و یا نهاد می باشد که در سرتاسر جهان به صورت های گونان قابل مشاهده است
در کشور ها قوانین و مقرراتی برای حمایت از زنان و حقوق آنها تصویب شده که در صورت نقض آن ، بانوان میتوانند با مراجعه به مراجع قانونی و ثبت دعاوی حقوقی مدنظر خویش، اقدام به پیگیری حقوق خود کنند.

نوشته‌ها

نکاتی درباره مشاوره حقوقی الزام به تمکین

در خصوص مشاوره حقوقی الزام به تمکین در ابتدا باید عبارت تمکین مورد تعریف قرار گیرد تمکین به معنی اطاعت کردن و تبعیت کردند مطرح می شود فلذا در روابط زوجین تمکین قابل تفکیک به تمکین خاص و تمکین عام می باشد . مشاوره حقوقی الزام به تمکین تمکین عام تمکین عام عبارت است از […]