استرداد ثمن معامله

 

استرداد ثمن معامله درصورتی رخ می دهد که فرد معامله ای را کرده باشد و بنا بر دلایلی معامله برهم بخورد و فرد خواستار بازپس گرفتن پول خود باشد

نوشته‌ها

نکاتی درباره استرداد ثمن معامله

استرداد ثمن معامله در خصوص استرداد ثمن معامله بدواً می بایست شرایط مبایعه نامه مورد بررسی قرار گیرد لیکن با دو عبارت قولنامه و مبایعه نامه روبرو هستیم و بهتر است تفاوت قولنامه و مبایعه نامه مشخص گردد . قولنامه در اصطلاح قولنامه به قرار دادی اطلاق می شود که ناقل مالکیت نبوده و صرفاً […]