استرداد جهیزیه

 

در صورتی که زن و مرد تصمیم به جدایی گرفته باشند ، زن که مالک اسباب زندگی و جهیزیه اش می باشد می تواند درخواست برگرداندن آنهارا بکند که به این فرآیند استرداد جهیزیه گفته می شود.

نوشته‌ها

نکاتی درباره حقوق خانواده

نکاتی درباره قانون خانواده نکاتی درباره حقوق خانواده : میخواهیم در این مطلب به برخی از نکات مهم و کاربردی موجود در قانون خانواده که مربوط به مباحث حقوق خانواده است در زمینه های مختلف بپردازیم. نکاتی در خصوص اشتغال همسر (زوجه) در حقوق خانواده : * در صورتی مرد میتواند مانع از ادامه کار […]