استعمال

 

استعمال در حقوق اداري اسلام به معني استخدام به كار مي‌رود و  در معنای عام به معنی به کارگیری و استفاده است و کاربرد بسیاری در روزمره افراد دارد

نوشته‌ها

وکیل مصرف مشروب – شرب خمر

وکیل مصرف مشروب – شرب خمر : در مقاله حاضر تمام نکات مهم و کلیدی در مصرف مشروب یا همان شرب خمر را به شما آموزش میدهیم که چگونه بتوانیم بدون حضور وکیل مصرف مشروب – شرب خمر  حداکثر حقوق خود را حفظ نموده و در صورت بیگناهی خود را از اجرای مجازات مبری نماییم […]