استیلا برمال

 

طبق قانون در صورت رضایت فرد مالک، شخص می تواند  امتیاز استفاده از درآمد یا سود یا اصل ملک یا شی مورد نظر را به فرد دیگری بسپارد. این عمل باید زیر نظر قانون و مودیان قانونی صورت گیرد و در صورت عدم رخداد این عمل شخص مورد پیگرد قانونی قرا می گیرد. نکته ی مورد توجه قانون گذار این است که این عمل تنها در صورت رضایت مالک شی یا ملک به رسمیت شناخته می شود ودر صورتی که عدم این نکته ثابت شود، فرد انجام دهنده ی این عمل، خاطی شناخته شده ومورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.

نوشته‌ها

نکاتی درباره خلع ید

نکاتی درباره خلع ید : در جهت مشاوره حقوقی خلع ید ابتدا می بایست معنی عبارات به روشنی بیان شود همانطور که می دانیم ید در زبان عربی به معنای دست می باشد و در اصطلاح به معنای تسلط و تصرف است و از طرف دیگر خلع کردن به معنای عزل کردن ویا از شغل […]