اسناد تجاری

 

هر سندی که در تجارت و روابط بازرگانی به­‌کار­ برود، می­‌تواند یک نوع سند تجاری باشد و شامل اسنادی مثل بارنامه نقل­ و ­انتقال، اوراق قرضه و … می­‌ باشد.

نوشته‌ها

نکاتی درباره خیانت در امانت

در خصوص مشاوره حقوقی خیانت در امانت می بایست اینطور بیان گردد خیانت در امانت در دو فرض قابل طرح می باشد نخست آن که از سفید امضای شخص سوء استفاده شود دوم آن که از اموال و یا اوراقی که در اختیار شخص امانت گیر است به نحو تصرف تصاحب استعمال تلف و مفقودی […]