اصالت

 

یک نوع سد اخلاقی که برای افراد حد و حدودی برای انجام اعمالشان قرار می دهد و افرادی که از آن بگذارند اصالت خود را از دست می دهند

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی جعل

در خصوص مشاوره حقوقی جعل باید گفت اساساً جرم جعل به دو صورت جعل مادی و جعل معنوی یا همان جعل مفادی قابل تقسیم است مطابق قانون جعل و تزویر برابر یکدیگر و تحت یک عنوان مجرمانه به کار رفته است جعل با افعالی از قبیل اضافه کردن ، از بین بردن، پاک کردن و […]