اصلاح ذات البین

 

اصلاح ذات البین به معنی برقراری صلح و سازش میان دو شخص و برطرف کردن مشکل فی مابین آنهاست . اصولا اصلاح ذات البین در مواردی که شخصی میانجی و حکم قرار می گیرد صورت می گیرد .

نوشته‌ها

نکاتی درباره مشاوره حقوقی الزام به تمکین

در خصوص مشاوره حقوقی الزام به تمکین در ابتدا باید عبارت تمکین مورد تعریف قرار گیرد تمکین به معنی اطاعت کردن و تبعیت کردند مطرح می شود فلذا در روابط زوجین تمکین قابل تفکیک به تمکین خاص و تمکین عام می باشد . مشاوره حقوقی الزام به تمکین تمکین عام تمکین عام عبارت است از […]