اصلاح قانون

به ویرایش و ایجاد تغییر در متن و نص قانون توسط قانونگذار ، اصلاح قانون گفته می شود

هرگونه تغییر و به روزرسانی در متن قانون که به دست اشخاصی بجز قانونگذاران انجام شود، جرم شناخته شده و شامل مجازات می باشد

به روز رسانی قوانین باعث به کارآمدی و به روز بودن قانون میی شود و این عمل در هر دوره با توجه به نیاز های روز جامعه انجام می شود تا پاسخگوی همه جانبه ی امور افراد جامعه باشد.

نوشته‌ها

قانون تخفیف مجازات درخصوص تعدد وتکرار

قانون تخفیف مجازات درخصوص تعدد وتکرار: موضوعی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد بحث تخفیف مجازات در جرائمی است که مشمول تعدد و تکرار جرم شده . در حال حاضر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مقام اصلاح برخی از مواد قانون مجازات برآمده و هدف از این اقدام این است که مجازات […]

قانون جدید تخفیف مجازات 1399

قانون جدید مجازات اسلامی 1399 : موضوع بحث این مطلب پیرامون اصلاحات قانون جدید مجارات اسلامی که اخیراً در مجلس تصویب شده است میباشد. اسم این قانون ، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. در این قانون ، قانونگذار سعی نموده مقداری از حجم مجازات های حبس را در قانون کم کند و به عبارتی […]