اعاده دادرسی

 

اعاده دادرسی از روش های برگرداندن رای قطعی صادر شده در دادگاه های نظام جمهوری اسلامی به شمار می رود
این فرآیند هنگام اعلام رای نهایی ای که بدست دادگاه مدنظر صادر شده و پس از گذشت مدتی از صدور رای، یکی از طرفین متوجه شود که ادله ای برای رد صلاحیت رای صادر شده بیابد و تصمیم به ثبت اعتراض بر رای صادره گیرد، به عملیات صورت گرفته اعاده دادرسی می گویند

نوشته‌ها

نظام دادرسی دعاوی راجع به حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

نظام دادرسی دعاوی راجع به حق بیمه قراردادهای پیمانکاری : مطابق مواد ۴۲ به بعد قانون تامین اجتماعی ۱۳۵۴ پس از اعلام بدهی حق بیمه پیمانکار به عنوان کارفرما می تواند اعتراض خود را به هیئت بدوی تشخیص مطالبات تقدیم کند رای این مرجع قابل اعتراض در هیئت تجدید نظر تشخیص مطالبات است علیرغم قطعیت […]