اعتیاد

در عرف اعتیاد به وصفی اطلاق می شود که گریبان گیر افراد شده و فرد دچار شده به این عارضه مجبور است بنده عملی شود و روح ، مال و اخلاق خود را برای انجام عمل قربانی نماید لازم به ذکر است امروزه اعتیاد صرفاً نسبت به مواد مخدر نبوده بلکه نظام روانشناسی اعتیاد را شامل اعمال و رفتار نیز می داند لیکن منظور قانون گذار از اعتیاد ، حالت های شدید وابستگی به مواد مخدر است که از طریق تزریق ، دود کردن و تدخین وارد بدن فرد شده و ترک کردن آن غیر ممکن و یا بسیار دشوار است .

نوشته‌ها

وکیل مواد مخدر

این عبارت به کلیه موادی اطلاق می شود که ممکن است در آزمایشگاه شیمیایی و یا در طبیعت ساخته و شود و درافراد مصرف کننده سرخوشی و لذتی به وجود آورد که به مرور زمان کنار گذاردن آن برای افراد سخت و دردناک باشد و به اصطلاح فرد را معتاد به خود نمایند . دسته […]