اقدام عملی

 

به هرگونه عملی که از طرف قانون مورد منع قرار نگرفته باشد و در حوزه ی عمل باشد اقدام عملی نامیده می شود

این تعریف می تواند موضوعات متعددی را دربرگیرد که بسته به موضوع, موارد تعریف آن متفاوت خواهند بود

نوشته‌ها

نکاتی درباره انواع تهدید

در خصوص مشاوره حقوقی تهدید می‌توان اینطور بیان کرد که این جرم در مواردی بسیار شبیه به جرم توهین می باشد لیکن در مواردی نیز ‌باجرم توهین تفاوت‌های اساسی دارد در ابتدا معنی عبارت تهدید بیان می شود با این توضیح که تهدید ممکن است به شکل گفتار و نوشتار و یا انجام عملی محقق […]