اقناع وجدان

اقناع وجدان ، فرایندی است که در راستای تغییر نگرش مخاطب انجام می گیرد و اندیشۀ او را در جهت اهداف مورد نظر به تکاپو و تفکر وا می دارد. در این فرآیند از فنون و شیوه های مختلف استفاده می شود.

اقناع وجدان در واقع یعنی قانع کردن خود.قضات در دادگاه ها از این اصطلاح برخورد دارند.به دلیل اینکه قضات بتوانند به طور آزادانه و بدون هیچگونه زور و اجباری تصمیم بگیرند.

نوشته‌ها

وکیل تغییر نام و نکاتی در این رابطه

وکیل تغییر نام ,  نکاتی در این رابطه : همانطور که میدانیم نام بزرگترین دستاورد بشری بوده و در جهت ارائه راهکارهای حقوقی و مشاوره لازم در ابتدا می بایست توضیحاتی مختصراً بیان شود . نام هر فرد بیانگر تمام حقوق و تکالیف مربوط به آن شخصیت میباشد. اسامی افراد در ایران و کشورهای خارجی […]