الزام به تنظیم سند

 

براساس ماده ی قانونی، افراد نه تنها ملزم به انجام تکالیف قید شده در قرارداد میان خود هستند بلکه، ملزم به تنظیم و ثبت سند و رسمی نمودن آن در دادگاه های موردنظرهستند و در صورت عدم ثبت سند ، هر دوطرف معامله دچار مشکلات قانونی میشوند

نوشته‌ها

نکاتی درباره الزام به تنظیم سند رسمی

مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی در ابتدا لازم است نکاتی در خصوص خرید و فروش اموال منقول (اتومبیل ، خط موبایل و… ) و اموال غیر منقول (زمین ، آپارتمان و…. ) بیان شود چرا که اساس و مبنای ایجاد مشکل همان ابتدای کار در زمان تنظیم مبایعه نامه می باشد . نکات […]