الفاظ زشت

الفاظ زشت در واقع همان توهین و فحاشی است که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات در نظر گرفته شده است .

اما باید توجه داشت توهین قطعاً جرم است ولی صرف استفاده از الفاظ زشت ممکن است در مواردی جرم تلقی نگردد به عنوان مثال ممکن است شخص در حال شوخی با دیگری بدون وجود سو نیت ، از کلمه نادرستی استفاده نماید در این حالت که شوخی و مزاح در بین بوده وجود سو نیت منتفی می باشد فلذا محقق جرم و مجازت فرد نیز منتفی است .

الفاظ از جمع مکسر واژه لفظ آمده به معنی کلمه و یا عبارت ، زشت نیز در مقابل زیبا بوده به معنی چیزی ناخوشایند و نا پسند است .

رابطه این دو عموم خصوص مطلق است به زبان ساده آنکه هر توهین حتما لفظ زشتی است ولی هر لفظ زشتی الزاماً توهین محسوب نمی گردد .

نوشته‌ها

نکاتی درباره توهین

در خصوص مشاوره حقوقی توهین در ابتدا باید معنی کلمه توهین را بیان نماییم توهین در لغت به معنی سبک کردن و خوار کردن بیان شده است ولی باید در خصوص جرم توهین قائل به تفکیک بود چرا که در شرع عنوانِ مجرمان مشابه توهین که دارای مجازات حدی میباشد مشخص شده است که به […]