اماره و اصل

 

 

به طور کلی اماره : 1) دلایل و برهان های روشن کننده و محرز کننده ی وقایع و یا اعمالی که رخ داده و یا درحال رخ دادن است 2)توسط ذات انسان کشف می شود 3) د موضوع اماره شک اخذ نشده است و 4) نکات مثبت دراماره اعتباردارند 5) عمل به اماره نیازمند اجزاء مختلف شرع و شرایط است 6) در محاکمات و در باب قضا به وسیله اماره حکم صادر می شود 7)در صورتی که در قسمتی از اماره ها تعارض و یا خطایی دیده شود، توسط مرجع های موجود تصحیح می شوند

و به طور کلی اصل: 1) از تعاریف فقها بوجود آمده است 2) اصل کشف ذاتی ندارد و توسط ذات انسان کشف نمی شود 3) در موضوع اصل شک اخذ شده است و از موارد تفاوت میان اصل و اماره می باشد 4) امور مثبت در اصول ، اعتبار و ارزش ندارد 5) عمل به مقتضای اصل اقتضای اجزاء ندارد 6) به وسیله اصل ، حکم قضایی صادر نمی شود. 7) مرجحات باب تعارض و اصول اگر تعارض بکند مرجحاتی ندارد

حکمی که از راه‏ اماره به دست می آید، حکمی واقعی است و احتمال محقق شدن آن بیشتراست و قطعیت بیشتری نسبت به اصل دارد

حکمی که از راه اصل به دست می آید حکمی ظاهری است و از نظر اصابت به واقع در مرتبه ضعیف تر از اماره قرار دارد.

نوشته‌ها

نکاتی درباره نسب

در خصوص مشاوره حقوقی نسب و یا نفی نسب و یا نفی ولد می بایست ابتدا به دو نکته مهم اشاره نمود نخست آنکه مطابق شرع اسلام و قانون ولادت طفل در دوران 6 ماه و حداکثر ۱۰ ماه ، اماره فراش تلقی می شود به عبارتی اگر زوجین بعد از ۶ ماه از عقد […]