امانت نامه

 

امانت نامه به متنی نوشته شده توسط دو طرف یک معامله که برای اطمینان بیشتر از صحت فرآیند قانونی شدن معامله صورت می گیرد گفته می شود .

نوشته‌ها

نکاتی درباره خیانت در امانت

در خصوص مشاوره حقوقی خیانت در امانت می بایست اینطور بیان گردد خیانت در امانت در دو فرض قابل طرح می باشد نخست آن که از سفید امضای شخص سوء استفاده شود دوم آن که از اموال و یا اوراقی که در اختیار شخص امانت گیر است به نحو تصرف تصاحب استعمال تلف و مفقودی […]