امانت

 

 

مقصود از امانت ، سپرده ای است که در دست کسی می باشد ( پول.چک.سفته.طلاو…… ) و به طور کلی چیزی که در نظر امانتگذار  گرانبهاست و به همین علت ، آن را به امانتدار می سپارد ، چون خود را قادر بر حفظ آن نمی بیند .

نوشته‌ها

وکیل خیانت در امانت

وکیل خیانت در امانت خیانت در امانت جزو جرایمی است که به صورت مستقیم و بدون هرگونه تغییری از آن استفاده می شود و به صورت واضح و ساده بیان شده است در قانون این جرم با ماده ی 647 قانون تعزیرات اسلامی که در سال 1375 تصویب شده است شناخته می شود و می […]