امتناع از پرداخت نفقه

همانطور که مشخص است امتناع به معنی خودداری کردن است ، پس معنی جمله یعنی خودداری کردن از پداخت کردن هزینه های زندگی فرد است .

مطابق قانون حمایت نفقه اگر مرد از پرداخت نفقه همسر و یا افراد واجب النفقه خود امتناع نمایند در صورت وجود شرایطی مجرم شناخته شده و مجازات می شود .

نوشته‌ها

بهترین وکیل نفقه

بهترین وکیل نفقه : امروزه به دلیل شرایط بد اقتصادی ودیگر عوامل عصبی و حتی فرهنگی در برخی موارد شاهد عدم پرداخت نفقه از سوی سرپرست خانواده به همسر و فرزندان هستیم . نفقه چیست؟ نفقه همان هزینه‌های روزمره زندگانی است که هر شخص برای ادامه حیات به آنها نیازمند است. پرداخت نفقه طبق قانون […]

مشاوره حقوقی نفقه

در خصوص مشاوره حقوقی نفقه می بایست در ابتدا تعریف عبارت نفقه را مطابق قانون بیان نمود ، ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه را شامل تمام نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن مانند خوراک ، پوشاک ، مسکن ، اسباب منزل و هزینه های مربوط به امور شخصی و بهداشتی ودرمانی زوجه که بر […]