املاک

 

 

املاک ازجمله اموال غیر منقول هستند که ثبت انها و مالکیت رسمی انها تابع قانون ثبت اسناد و املاک است.براساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک ،دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده ویا کسی که ملک به او منتقل شده است و این انتقال در دفتر املاک ثبت شده است مالک خواهد شناخت. در خصوص املاک دعاوی زیادی مطرح میشود و از جمله مهمترین انها دعاوی خلع ید،دعوای تخلیه و دعاوی تصرف است که همراهی یک وکیل از جهت اگاهی کامل به قوانین مربوطه و تجربه کافی در این امور بسیار مثمر ثمر است .

نوشته‌ها

نکاتی درباره الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

نکاتی درباره الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی : صورتمجلس تفکیکی مطابق قانون ثبت،صورتجلسه ای است که توسط کارشناس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه ی مربوطه تنظیم میگردد.طی این صورتمجلس حدود املاک مشخص و تقسیمات در واحد های ساختمانی معین خواهد شد.حتی در صورتمجلس نحوه تقسیم مشاعات ساختمان نیز تعیین میگردد. این دعاوی در مواردی […]