اموال غیرمنقول

 

 

به مالهایی اطلاق می شود که قابلیت نقل و انتقال از جایی به جای دیگر را نداشته باشند و نمونه بارز آن املاک و ساختمانها می باشند .

برخی موارد در قانون در حکم مال غیر منقول عنوان شده مانند ادوات کشاورزی و یا برخی اموال ذاتاً منقول هستند لیکن به واسطه عمل انسان غیر منقول شده اند مانند آجرهای بکار رفته در ساختمان .

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی رفع تصرف عدوانی

مشاوره حقوقی رفع تصرف عدوانی :  می بایست ابتدا دعاوی مشابه رفع تصرف تحت عناوین حقوقی و کیفری به اختصار بیان گردد . عنوان مجرمانه کیفری مشابه علاوه بر جرم تصرف عدوانی دو عنوان مجرمانه دیگر ایجاد مزاحمت و یا ممانعت از حق نیز قابل طرح شکایت می باشد که مبنای قانونی آن ماده ۶۹۰ […]