انتقال

 

 

انتقال از اصطلاحات کاربردی به معنای گردیدن از حالتی به حالتی دیگر یا از حکمی به حکمی دیگر و یا جابه‌جا کردن ملک یا حقی از شخصی به دیگری یا یکی از موارد گفته شده می باشد
انتقال یکی از اصطلات به‌کار رفته در روان‌شناسی و یکی از مهم‌ترین منابع محتوایی برای روانکاوی می باشد

نوشته‌ها

وکیل خیانت در امانت

وکیل خیانت در امانت خیانت در امانت جزو جرایمی است که به صورت مستقیم و بدون هرگونه تغییری از آن استفاده می شود و به صورت واضح و ساده بیان شده است در قانون این جرم با ماده ی 647 قانون تعزیرات اسلامی که در سال 1375 تصویب شده است شناخته می شود و می […]