انقضای مدت اجاره

 

در هر قرارداد اجاره ای که بسته می شود افراد مدت معینی را برای آن اجاره بیان می کنند و با گذشت زمان و رسیدن موعد مقرر شده در قرارداد زمان مشخص شده به اتمام می رسد و به انقضا می رسد که به آن انقضای مدت اجاره گفته می شود

نوشته‌ها

نکاتی درباره دریافت حکم تخلیه

نکاتی درباره دریافت حکم تخلیه : همانطور که متون مشاوره های قبلی بیان گردید دعاوی که موضوع آن در اختیار گرفتن ملک می باشد انواع مختلف داشته و از لحاظ حقوقی بسیاری از آنها دارای شباهت های فراوان با یکدیگر هستند ازین رو موارد در هر گونه اقدام می بایست تمامی جزییات به دقت بررسی […]