اهانت آمیز

 

به هرگونه رفتار و یا حرکتی که خلاف شان و شئونات جامعه باشد و از طریق شخصی انجام شود، رفتار اهانت آمیز شناخته شده و در اذهان عمومی بسیار زشت و نادرست شناخته می شود
از نظر قانونی نیز این رفتار جرم شناخته شده و قانونگذار برای آن مجازات هایی در سطح آن قرار داده است

نوشته‌ها

نکاتی درباره توهین

در خصوص مشاوره حقوقی توهین در ابتدا باید معنی کلمه توهین را بیان نماییم توهین در لغت به معنی سبک کردن و خوار کردن بیان شده است ولی باید در خصوص جرم توهین قائل به تفکیک بود چرا که در شرع عنوانِ مجرمان مشابه توهین که دارای مجازات حدی میباشد مشخص شده است که به […]