اوراق بهادار

 

اوراق بهادار یک نوع دارایی مالی است که قابلیت انتقال به فرد دیگر دارد و دارنده ی آن مانند دیگر موارد، دارای حق و حقوق خاص خود می شود.
در تعریف کلی اوراق بهادار به اوراق و سهام هایی گفته می شوود که قابل خرید و فروش می باشند
اوراق بهادار به عنوان نوعی ابزار مالی در بازار های مالی این دوره به حساب می آید که فرد با خرید هر سهام مالک بخشی از سهام یک شرکت یا موسسه می شود
انواع مختلفی از اوراق بهادار و سهام امروزه در دسترس است مانند سهام عادی، سهام ممتاز، اوراق قرضه، اوراق مشارکت، قراردادهای آتی و اختیار معامله

نوشته‌ها

نکاتی درباره خیانت در امانت

در خصوص مشاوره حقوقی خیانت در امانت می بایست اینطور بیان گردد خیانت در امانت در دو فرض قابل طرح می باشد نخست آن که از سفید امضای شخص سوء استفاده شود دوم آن که از اموال و یا اوراقی که در اختیار شخص امانت گیر است به نحو تصرف تصاحب استعمال تلف و مفقودی […]