اولیای بیمار

 

اولیای بیمار به اشخاصی اطلاق میشود که مطابق قوائد ارث بری از شخص ارث میبرند به عنوان مثال والدین و یا فرزندان در طبقه ی اول قرار داشته برادران و خواهران در طبقه دوم عمو ها ودایی ها و خاله و عمه ها در طبقه سوم فلذا لفظ اولیائ در این خصوص منحصر به پدر و جد پدری نیست . در این موضوع صرفا در مجازات های وارده به جسم وجان افراد مصداق داشته و نمونه بارز ان رضایت اولیاء بیمار قبل از انجام روند درمانی میباشد

نوشته‌ها

نکاتی درباره جرائم پزشکی

نکاتی درباره جرائم پزشکی , با توجه به تغییر و تحولات قانون مجازات اسلامی اسلامی مسئولیت پزشکان با تغییرات اندکی روبرو گردید فلذا جرائم پزشکی نیز در این خصوص دستخوش تغییر شده است . آنچه بیش از هر چیز محل دقت نظر است آن بوده که جرائم پزشکی مطابق قانون تعزیرات حکومتی ممکن است در […]