اولیای دم

 

در پرونده های کیفری به اولیای درجه یک فردی که دچار حادثه شده است اولیای دم گفته می شود. طبق قانون اولیای دم شخص حق درخواست قصاص ویا عفو ندارند و حق قصاص یا عفو به ولی دم واگذار می شود
ولی دم نیز به پدر و مادر فرد مقتول گفته می شود و تنها آن دو فرد حق درخواست قصاص یا عفو قاتل را دارند

نوشته‌ها

وکیل قتل

وکیل قتل برای اینکه بتوان مفهوم وکیل قتل رابه خوبی درک کدر بهتر است ابدا مفهوم قتل و انواع آن را به خوبی شرح داد. قتل: قتل یا آدم‌کشی به کشتن انسانی توسط انسانی دیگر گفته می‌شود. اگر این کشتار با نیت قبلی صورت گرفته باشد قتل عمد است. قتل شبه عمد یک درجه خفیف‌تر […]