ایسار

 

ایسار به معنی تمکن مالی کافی داشتن فرد است. تمکن مالی به شرایطی گفته می شود که فرد علاوه بر مخارج گذران زندگی مانند پوشاک،مسکن، رفاه، خوراک، مبلغی را بعنوان پس انداز در بانک ها و یا دفاتر صندوق های مالی داشته باشد

نوشته‌ها