بارداری

 

 

بارداری به دورانی اطلاق می شود که زوجه حامله بوده و البته شروع حاملگی زمان مشخصی ندارد و هر زمان که تشخیص وجود جنین توسط پزشک ثابت شود دوران حاملگی آغاز می گردد و پایان آن نیز زمانی است که وضع حمل صورت می گیرد .

نوشته‌ها

وکیل اهدا جنین

وکیل اهدا جنین: اهدای جنین: یکی از شیوه های درمان نازایی (اهدای جنین)است که در آن اسپرم مرد و تخمک زن را در آزمایشگاه تلقیح نموده و بعد از تقسیمات اولیه،یعنی۴تا۵روز ،بعد جنین حاصل را به رحم زن متقاضی منتقل می کنند که در مورد اهدای جنین ۳نظر وجود دارد. قبل از پرداختن به بحث […]