بانک محال علیه

 

بانک محال علیه اصطلاحی است که در زمینه ی پرونده های حقوقی به کار می رود و با موضوعاتی نظیر چک سر و کار دارد.

بانک محال علیه بانکی است که صادر کننده چک حساب جاری خود را در این بانک افتتاح نموده و به عبارتی چک صادره مربوط به مشتری آن شعبه بانک باشد.

نوشته‌ها

وکیل چک , بهترین وکیل متخصص چک برگشتی در غرب تهران 💵⚖️