بخشیدن مهریه

 

در زمانی رخ می دهد که زن و مرد در روند امور  طلاق قرار داشته باشند و زن تصمیم به گذشت از مهریه ی خود بگیرد و طبق این رویداد و با استناد به قانون مرد از پرداخت آن معاف شود
این رخداد بیشتر در زمان درخواست طلاق از طرف زوجه صورت میگیرد

نوشته‌ها

نکاتی درباره طلاق به درخواست زوجه

طلاق به درخواست زوجه و یا طلاق از ناحیه زوجه به عنوان مشاوره حقوقی دیگری است که در این خصوص ذکر مواردی ضروری به نظر می رسد در راستای مشاوره طلاق از طرف زوجه باید در ابتدا موارد عسر وحرج که در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اشاره نمود ، عسر و حرج یعنی شرایطی که […]