بدهی

 

بدهی به سلسله اموال و حقوقی گفته می شود که فردی از فرد دیگری قرض کرده و به همین منوال بدهکار شناخته می شو  و بدهکار موظف به پرداخت بدهی به فرد صاحب حق می باشد

فرد بدهکار موظف است طبق زمانی که بینشان مشخص شده بدهی را باز گرداند و در صورت فوت شخص بدهکار ، این فرایند باید از طریق خانواده ی شخص و یا افراد آشنای او انجام گیرد

نوشته‌ها

وکیل رفع ممنوع الخروجی

رفع ممنوع الخروجی مفهوم ممنوع الخروج بودن : ممنوع الخروج بودن فرد به این معنی است که فرد بدهکار به دلیل عدم معرفی و یا عدم دسترسی به اموال خود به درخواست بستانکار طبق مقررات ، قادر به خروج از کشور نیست و از خروج وی جلوگیری می شود. نکته : معمولاً افراد تا قبل […]

نکاتی درباره رد ترکه

نکاتی درباره رد ترکه نکاتی درباره رد ترکه :قبل از ورود به بحث رد ترکه می بایست مشخص نماییم رد ترکه ، چه مزیت و فایده ای میتواند داشته باشد در این خصوص باید به قانون امور حسبی مراجعه کنیم . در شرع اسلام کلیه دارایی فرد پس از مرگ به ورثه او منتقل می […]

نمونه کارها