بذل مهریه

 

بذل مهریه در زمانی رخ می دهد که زن در روند طلاق زن تصمیم به بخشش مهریه ی خود بگیرد و طبق قانون مرد از پرداخت آن معاف شود
این رخداد بیشتر در زمان درخواست طلاق از طرف زوجه صورت میگیرد

نوشته‌ها

وکیل رجوع پس از بخشش مهریه

وکیل رجوع پس از بخشش مهریه: مطابق مواد10 و 1080 قانون مدنی، تعیین میزان مهریه به هرمیزان صحیح است و حداقل و حداکثری برای آن تعیین نشده است. همانطور که در مقاله وکیل مهریه صحبت شد اگر مهریه ای برای زوجه تعیین نگردد، زوجین میتوانند پس از انعقاد عقد نکاح در مورد نوع و میزان […]