بیماری های روحی

 

بیمای های روحی به گونه ای از بیماری ها اطلاق می شود که روح و روان فرد را درگیر می کند؛ مانند شخصی که به بیماری قلبی دچار شده و قلب و عروق شخص را درگیر می نماید
در بیماری های روحی فرد بیمار عمدتا در زمینه ی احساسات ، روش تفکر ، ارتباطات شخص با اطرافیان و دیگر موارد دچار مشکل می شودو این بیماری با نظارت پزشک و در صورت نیاز معالجه با دارو بهبود می یابد.

نوشته‌ها

نکاتی درباره حق ملاقات فرزند

نکاتی درباره حق ملاقات با فرزند , در خصوص مشاوره حقوقی ملاقات فرزند علاوه بر ماده 1174 قانون مدنی که امکان طرح شکایت توسط هر یک از طرفین باید به مواردی توجه داشت از جمله آنکه حق ملاقات با فرزند صرفاً متعلق به والدین نمی باشد. مشاوره حقوقی ملاقات فرزند به دیگر سخن طفل نیز […]