بی احتیاطی

 

بی احتیاطی از جمله عناصری است که میتواند منجر به مسئولیت کیفری شود.اعمالی که منجر به ورود ضرر به غیر شود مشمول بی احتیاطی است .بی احتیاطی باید باعث ایجاد خسارت شود وبا فعل یا ترک فعل فرد مرتکب رابطه سببیت داشته باشد تا بتوان به صورت کیفری ان را پیگیری کرد.اصولا بی احتیاطی در کنار بی مبالاتی از افعالی است که جرم غیر عمد را تشکیل میدهد . بیشترین موارد بی احتیاطی در جرائم ناشی از قصور پزشک وهم چنین تصادف های رانندگی نمودار میشود

نوشته‌ها

نکاتی درباره جرائم پزشکی

نکاتی درباره جرائم پزشکی , با توجه به تغییر و تحولات قانون مجازات اسلامی اسلامی مسئولیت پزشکان با تغییرات اندکی روبرو گردید فلذا جرائم پزشکی نیز در این خصوص دستخوش تغییر شده است . آنچه بیش از هر چیز محل دقت نظر است آن بوده که جرائم پزشکی مطابق قانون تعزیرات حکومتی ممکن است در […]