تامین خواسته

 

تامین خواسته قراری است که از طرف دادگاه به صورت موقت صادر می شود تا حقوق خواهان و یا مدعی حق را حفظ نماید چرا که ممکن است روند دادرسی یک سال و یا حتی بیشتر به طول بیانجامد و در این مدت محکوم علیه نتواند اموال خود را منتقل کند.

نوشته‌ها

وکیل غایب مفقود الاثر

وکیل غایب مفقود الاثر غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بنصب همدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. مهمترین مسئله در این باره از نظر حقوقی تکلیف اموال ای است که از غایب مفقودالاثر برجا می ماند به همین دلیل قانون برای این مشکل پیش بینی هایی انجام داده […]

نکاتی درباره مطالبه وجه چک

در خصوص مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک در ابتدا تعریف قانونی چک بیان می گردد ، مطابق قانون صدور چک و قانون تجارت چک برگه ای است که در جهت معاملات و امور بازرگانی به دارنده اجازه برداشت آن را از حساب جاری بانک صادر کننده می‌دهد. مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک در متن چک […]