تامین خواسته

 

تامین خواسته قراری است که از طرف دادگاه به صورت موقت صادر می شود تا حقوق خواهان و یا مدعی حق را حفظ نماید چرا که ممکن است روند دادرسی یک سال و یا حتی بیشتر به طول بیانجامد و در این مدت محکوم علیه نتواند اموال خود را منتقل کند.

نوشته‌ها

نکاتی درباره مطالبه وجه چک

در خصوص مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک در ابتدا تعریف قانونی چک بیان می گردد ، مطابق قانون صدور چک و قانون تجارت چک برگه ای است که در جهت معاملات و امور بازرگانی به دارنده اجازه برداشت آن را از حساب جاری بانک صادر کننده می‌دهد. مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک در متن چک […]