تبانی

 

تبانی به طور کلی به توافق میان دو یا چند نفر  به صورت غیر قانونی گفته می شود که با هدف فریبکاری، کلاهبرداری، اغفال افراد و کسب سود بیشتر از حد معین شده برای افراد گفته می شود.

این توافق می تواند توسط دو شرکت یا موسسه نیز با هدف در دست گرفتن تولید بازار و یا بد جلوه دادن موسسه ی دیگر صورت گیرد.

در تمامی جوامع این عمل جرم شناخته شده و مجازات های معینی از طرف قانونگذاران برای آن در نظر گرفته شده است.

نوشته‌ها

نکاتی درباره فروش مال غیر

قبل از ورود به بحث فروش مال غیر می بایست نکاتی را مورد توجه قرار داد پس برای شروع بحث اول به بررسی نکات کلیدی می پردازیم . نخست : آنکه موضوع جرم فروش مال غیر صرفا مال غیر منقول نبوده و کلیه اموال را شامل می شود پس هر چیزی را که بتوان آنرا […]