تبدیل مجازات

 

در پرونده های کیفری به هنگام صدور رای ،تحت شرایط مندرج در قانون، فرد متهم می تواند درخواست تبدیل مجازات برای حکم ابلاغ شده نماید. فرایند این عمل به این گونه است که  دادگاه با نظارت بر شرایط فرد متهم، اقدام به تبدیل مجازات هایی مانند شلاق و حبس صادر شده به وجه نقد می نماید

طبق قانون  تبدیل مجازات بسته به گذشت شاکی پرونده  و  وجود جهاتی برای اعمال تبدیل در پرونده می باشد

در جرایم عمدی تبدیل مجازات در شرایط خاصی صورت میگیرد مانند:

1)  برای جرایم عمد که مجازات هایی تا سه ماه حبس را در بر می گیرد

2) برای مجازات هایی که تا شش ماه حبس را در بر می گیرد

3) برای جرایمی که شش ماه تا یکسال حبس را در بر میگیرد

 

در جرایم غیر عمد نیز تبدیل مجازات در شرایط ذیل قابل  وقوع است:

1)  در جرایمی که مجازات های صادر شده تا دو سال باشد

2) در جرایمی که مجازات های صادر شده بیشتر از دو سال باشد

نوشته‌ها

تخفیف مجازات طبق ماده 38 قانون مجازات اسلامی

تخفیف مجازات طبق ماده 38 قانون مجازات اسلامی: موضوع مطلب امروز بحث در خصوص مباحث تخفیف مجازات نسبت به مجرم است که آن را بررسی می کنیم. طبق ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ، قاضی دادگاه در زمانی که میخواهد مجازات متهمی را تعیین کند با توجه به شرایطی که متهم دارد برای […]