تبرع

 

تبرع در حقوق به معنی بذل و بخشش مجانی مال یا سود یا انجام عملی بدون داشتن هدف یا قصد خاصی گفته می شود که صرفا برای یاری رسانی به فرد مستحق صورت می گیرد

رخ دادن تبرع در عقود قرارداد و یا تعهدات بسته به موضوعات و کاربردهای آن متفاوت خواهد بود

 

نوشته‌ها

وکیل اجرت المثل زن

وکیل اجرت المثل زن  : یکی از حقوقی که شرعا و قانونا برای زن در نظر گرفته شده است اجرت المثل کارهای زن در منزل شوهر می باشد. چنانچه مردی قصد طلاق همسر خود را داشته باشد باید ابتدا تمامی حقوق همسر خود را پرداخت کند در غیر اینصورت اجازه طلاق همسر را ندارد. طبق […]