تجدید نظر

 

تجدید نظر در لغت به معنای رسیدگی مجدد درباره ی رای صادر شده توسط دادگاه می باشد
در تمامی دعاوی حقوقی طبق بیان قانونگذار، افراد حق درخواست تجدید نظر برعلیه رای صادر شده برایشان را دارا هستند.

در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ از مواد ۲۳۲ الی ۲۶۰ و قانون آئین دادرسی مدنی از مواد ۳۳۰ الی ۳۶۵ به مبحث تجدید نظر پرداخته شده است.

نمونه کارها