تخفیف مجازات

 

طبق قانون و بند قانونی ، در صورت وجود یکسری از شرایط فرد به هنگام اعلام حکم میتواند درخواست مجازات کند:

ماده 37) درصورت وجود یك یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی كه به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل كند:
1)تقلیل حبس به میزان یك تا سه درجه
2)تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یك تا چهار
3)تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
4)تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یك یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

 

همچنین در ماده 38 درباره ی شرایط وقوع تخفیف بیان میدارد که:

1)گذشت شاکی
2)همكاری مؤثر متهم برای شناسایی شركا ، كشف اموال و اشیاء بدست آمده از جرم یا ابزار به كار رفته برای انجام جرم
3) اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریك آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم

4)پشیمانی، دارا بودن صلاحیت و یا وضعیت خاص متهم مانند بیماری شخص یا کهنسالی
5)تلاش متهم برای تخفیف در آثار وارده ی جرم یا اقدام خود برای جبران زیان اتفاق افتاده توسط وی
7)کم بودن مقدار زیان وارد شده به زیان دیده و یا نتایج زیانبار جرم
8)مداخله ی کم شریک در رخداد جرم

نوشته‌ها

مرور زمان جرایم قابل گذشت

مرور زمان جرایم قابل گذشت طبق قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری : مرور زمان جرایم قابل گذشت طبق قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری :در مطالب قبل سلسله مباحثی پیرامون قانون کاهش مجازات حبس تعزیری داشته و ویژگی‌های این قانون را تا مواردی بیان کردیم و واکنون میخواهیم در خصوص مرور زمان در پرونده […]

مجازات توهین وافترا

مجازات توهین و افترا: یکی دیگر از مواردی که قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده و آن را قابل پیگیری برشمرده توهین وافترا میباشد. معنای توهین و افترا در مباحث حقوقی کمی متفاوت از معنای آن در عرف جامعه است. افترا بدین معناست که : در صورتی که شخصی صفتی را به دیگری نسبت بدهد […]

تخفیف مجازات تخریب

تخفیف مجازات تخریب : تخریب به معنای از بین بردن و بلا استفاده کردن یک مال است طبق قانون منسوخ قبلی شخصی که به طور عمد هواپیما ، کشتی ، کارخانه و انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا جنگل و یا زمین های زراعی و…. که متعلق به شخصی دیگر است را […]

قانون جدید تخفیف مجازات 1399

قانون جدید مجازات اسلامی 1399 : موضوع بحث این مطلب پیرامون اصلاحات قانون جدید مجارات اسلامی که اخیراً در مجلس تصویب شده است میباشد. اسم این قانون ، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. در این قانون ، قانونگذار سعی نموده مقداری از حجم مجازات های حبس را در قانون کم کند و به عبارتی […]

تخفیف مجازات طبق ماده 38 قانون مجازات اسلامی

تخفیف مجازات طبق ماده 38 قانون مجازات اسلامی: موضوع مطلب امروز بحث در خصوص مباحث تخفیف مجازات نسبت به مجرم است که آن را بررسی می کنیم. طبق ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ، قاضی دادگاه در زمانی که میخواهد مجازات متهمی را تعیین کند با توجه به شرایطی که متهم دارد برای […]

وکیل اعاده دادرسی کیفری

اعاده دادرسی کیفری: برای درک بهتر اعاده دادرسی کیفری ابتدا لازم است به معنای دقیق کلمه کیفر بپردازیم کیفر در لغت به معنای پیامد عملی است که شخصی انجام میدهد و به معنای حقوقی و یا قضایی آن به مجازاتی که فرد خاطی در برابر قانون شکنی و جرمی که انجام داده است متحمل میگردد […]

اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری در شرایطی ممکن است ماده ای در قانون سازو کاری را جهت انجام برخی اقدامات پیش بینی نماید به عنوان مثال صدور اسناد ماده 147 اسناد رسمی و یا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و یا اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری . […]