ترک نفاق

 

در جامعه ی ایران یکسری از حقوق تنها معطوف به زنان می باشد که یکی از این قوانین، حق نفقه است.

طب قانون ایران زوج موظف است که تحت هر شرایطی تا پایان زندگی مشترک به زوجه نفقه ی زندگی پرداخت کند و در صورت عدم انجام این عمل،مورد مجازات قرار می گیرد.

نوشته‌ها

وکیل نفقه فرزند

وکیل نفقه فرزند : چندی پیش در مقاله ای تحت عنوان وکیل نفقه زن در مورد نفقه زن و احکام راجع به آن صحبت کردیم حال در مقاله حاضر در مورد نفقه فرزند و شرایط آن بحث خواهیم نمود. برای کسب اطلاع من باب نفقه به مقاله نکاتی درباره نفقه و مطالعه در مورد نفقه […]