تصرف

 

به تصمیم گیری هایی که افراد درباره ی اموال و دارایی های خود انجام می دهند تصرف گفته می شود. به بیان ساده تصرف رابطه ایست که مالک نسبت به مال و اموال خود دارد و این رابطه باعث بوجود آمدن نوعی سلطه بر مال می شود.

نوشته‌ها

نکاتی درباره خیانت در امانت

در خصوص مشاوره حقوقی خیانت در امانت می بایست اینطور بیان گردد خیانت در امانت در دو فرض قابل طرح می باشد نخست آن که از سفید امضای شخص سوء استفاده شود دوم آن که از اموال و یا اوراقی که در اختیار شخص امانت گیر است به نحو تصرف تصاحب استعمال تلف و مفقودی […]