تعدد و تکرار

 

موارد متعددی در جامعه ی امروزی میتوان مشاهده کرد که فرد بدون آنکه خود در جریان باشد ، برای انجام یک جرم، مرتکب دیگر جرایم نیز می شود ؛ برای مثال فردی به قصد سرقت وارد خانه ی فردی می شود و به هنگام ورود به خانه، درب منزل وی را مخدوش ساخته و  به آن آسیب می رساند؛ به هنگام خروج، صاحب خاته وارد ملک خود شده و با دیدن سارق با او درگیر می شود و در میان درگیری سارق فرد صاحب خانه را به قتل می رساند و متواری میشود؛ به هنگام فرار ماشین فرد دیگری را نیز با شکستن شیشه ی آن به سرقت میبرد و متواری می گردد. به این شرایط تعدد گفته می شود که در قانون برای آن شرایط و ضوابط خاصی مدنظر گرفته شده و  مورد توجه واقع گردیده است.
از نکات مهمی که میتوان به آن اشاره کرد این است که
1) تعدد جرم تنها درصورتی قابل رخداد است که جرم های صورت گرفته بیشتر از یک نوع جرم باشد و
2) ادعای رخ دادن تعدد جرم بر فرد زمانی مورد پذیرش قاضی قرار میگیرد که فرد برای هیچ یک از جرایم ذکر شده قبلا مورد مجازات قرار نگرفته باشد.
قانونگذار از تعدد جرایم به عنوان یکی از عوامل موثر و مورد توجه در تعیین مقدار مجازات در قانون دانسته است.

نوشته‌ها

قانون تخفیف مجازات درخصوص تعدد وتکرار

قانون تخفیف مجازات درخصوص تعدد وتکرار: موضوعی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد بحث تخفیف مجازات در جرائمی است که مشمول تعدد و تکرار جرم شده . در حال حاضر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مقام اصلاح برخی از مواد قانون مجازات برآمده و هدف از این اقدام این است که مجازات […]