نوشته‌ها

وکیل فرزند خواندگی – سرپرستی

فرزند خواندگی و سرپرستی فرزند خواندگی یک رابطه حقوقی است که بر نفوذ پذیرش کودکی به عنوان فرزند از طرف زن و شوهر و یا شخص دیگری به وجود می آید بدون آنکه پذیرندگان کودک پدر و مادر واقعی آن کودک باشند . قانون مدنی ایران به تبعیت از شریعت اسلام و فقه آن را […]