تقسیم ارث

 

ارث یکی از حقوق موجود است که پس از فوت افراد به ورثه ی آنان تعلق میگیرد و آن افراد میتوانند پدر ، مادر، فرزند، نوه ، خواهر زاده و برادر زاده وی باشد.

تقسیک ارث میان افراد درجه یک خانواده ی فرد متوفی یا به دست خود فرد متوفی ویا در صورت عئم انجام این عمل بدست فرد متوفی، بدست قانون صورت میگیرد.

نوشته‌ها

استثنائات ارث (حبوه )

استثنائات ارث (حبوه ) استثنائات ارث (حبوه ) : موضوعی که در این مقاله میخواهیم درباره آن به بحث وبررسی بپردازیم در خصوص یکی از استثنائات ارث به نام حبوه میباشد. اصل در مسئله ارث این است که تمام وارث در جمع اموال متوفی از ایشان ارث خواهند برد و این از واجبات الهی است […]

وکیل ارث

وکیل ارث وکیل ارث ارث در معنای حقوقی به معنی انتقال قهری(جبری وبدون اختیار) اموال و دارایی های فردی است که فوت شده به وراث وبازماندگان او که با توجه به میزان نزدیکی و دوری از شخص متوفی سهم هر یک تعیین میگردد . ارث بری قواعدی است که در شرع مقدس اسلام آمده و […]

نمونه کارها