تقسیم ترکه

 

طبق قانون در صورتی که تعداد وراث زیاد باشد هر فرد می تواند از دادگاه درخواست تقسیم ارث برای خود بکند و دادگاه نیز با توجه به نوع پرونده مجوز به تقسیم ارث برای فرد می دهد

نوشته‌ها

نکاتی درباره دستور فروش

نکاتی درباره دستور فروش : در مشاوره حقوقی های قبل در خصوص دستور و حکم و تفاوت های آن به صورت کامل بحث مطرح گردید (دستور تخلیه و حکم تخلیه ) در حال حاضر موضوع دستور فروش است به معنی آنکه دادگاه به تشخیص خود دستور میدهد ملکی به فروش برسد حال آنکه این عنوان […]